Kontakt


Adres:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa

Godziny Urzędowania:
7.30 – 15.30

Sekretariat:
tel. (22) 632 01 42, (22) 632 01 59
faks. (22) 632 01 15
e-mail: kchz @ kchz.agro.pl

Adres Strony Internetowej: www.kchz.agro.pl


Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Staniak, tel. +48 22 620 12 00, e-mail: iod @ kchz.agro.pl


Koordynator dostępności – Paweł Kajak, tel. +48 632 82 04, e-mail: p.kajak @ kchz.agro.pl


Koordynator dostępności

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje, że zgodnie z art. 14.1 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm), Pan Paweł Kajak – Główny Specjalista Wydziału Administracji, Planowania i Inwestycji, został wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora dostępności w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt.

Dane kontaktowe:
Paweł Kajak
tel. +48 22 632 82 04, e-mail: p.kajak@kchz.agro.pl